Depreciation Là Gì? Phân Biệt Depreciation Và Amortization

Trong lĩnh vực ngành kinh tế và kế toán thuật ngữ Depreciation được nhắc đến và sử dụng khá nhiều trong hoạch định kinh doanh, phân bổ chi phí, định giá các tài sản kinh doanh theo thời gian. Vậy Depreciation là gì, ý nghĩa của Depreciation là gì và phân biệt Depreciation và Amortization. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

  1. Khái niệm

Khấu hao là phương pháp định giá, phân bổ dần theo hệ thống về mức độ hao mòn tài sản dẫn đến giảm giá trị tài sản sau khi vận hành theo thời gian sử dụng. Khấu hao có hai loại là khấu hao tài sản cố định hữu hình (Depreciation) và khấu hao tài sản cố định vô hình (Amortization).

Depreciation (khấu hao tài sản cố định hữu hình) là phân bổ giá trị tài sản hiện vật và có thể nhìn, sờ thấy được theo thời gian vận hành tài sản đó.

  • Cách tính Depreciation

Tài sản cố định hữu hình sau thời gian sử dụng đến cuối vẫn sẽ có giá trị nên khấu hao được tính bằng cách lấy chi phí bỏ ra mua tài sản ban đầu trừ cho giá trị còn lại. Ngoài ra, thường Depreciation sẽ phân bổ hàng năm căn cứ vào vòng đời dự đoán về tài sản đó. Nhưng có một số Depreciation theo hình thức khấu hao nhanh nên sẽ phân bổ giá trị tài sản vào những năm đầu vận hành. Một số cách tính khấu hao tài sản cố định hữu hình:

Khấu hao theo công suất: giá trị khấu hao được tính theo số lượng sản phẩm mà tài sản đó sản xuất ra.

Khấu hao đường thẳng: giá trị khấu hao tài sản phân bổ đều theo số năm sử dụng.

Khấu hao nhanh: giá trị khấu hao chỉ phân bổ các năm đầu mức cao, giảm dần qua những năm sau.

  • Phân biệt Depreciation và Amortization.

Trong kế toán hai thuật ngữ Depreciation và Amortization được sử dụng thể hiện sự tiêu hao tài sản. Amortization (khấu hao tài sản cố định vô hình) là phân bố giá trị tài sản theo thời gian, vòng đời của nó, tài sản đó là loại tài sản không sờ thấy, không nhìn thấy, không phải hiện vật, có giá trị vô hình như: bằng sáng chế, công thức độc quyền, thương hiệu,….Còn Depreciation là các loại tài sản hiện vật, cầm, nắm được ví dụ: máy móc, thiết bị, nhà cửa, xe cộ,…

Những tài sản cố định vô hình thường được khấu hao theo phương pháp đường thẳng hiểu là theo thời gian vòng đời sử dụng của tài sản đó, mức chi phí bằng nhau được khấu trừ. Ngoài ra khi tài sản cố định vô hình khấu hao sẽ không còn giá trị để thanh lý lại, còn tài sản cố định hữu hình thì khi khấu hao xong sẽ vẫn còn giá trị còn lại để thanh lý.

Khấu hao tài sản cố định hữu hình theo hình thức phân bổ giá trị các năm dựa vào vòng đời sử dụng dự kiến của tài sản, khoản khấu hao này là khoản giảm trừ thuế cho công ty theo vòng đời dự kiến. Ngoài ra, còn có phương pháp khấu hao nhanh, hiểu là phần lớn được phân bổ tài sản ở các năm đầu tiên vận hành. Chẳng hạn như xe cộ thường theo phương pháp khấu hao nhanh.

  • Ý nghĩa của Depreciation.

Đối với các doanh nghiệp Depreciation có ý nghĩa quan trọng là nghiệp vụ không thể thiếu. Depreciation theo mục đích kế toán nội bộ có ý nghĩa giúp doanh nghiệp tính được lợi nhuận ròng, chi phí cố định,.. có kết quả chính xác. Ngoài ra, Depreciation còn giúp doanh nghiệp xác định được giá thành sản phẩm để thay đổi chi phí đưa ra được kế hoạch, chiến lược kinh doanh phù hợp. Depreciation theo mục đích nộp thuế có thể góp phần vào việc tạo ra bản báo cáo tài chính tối ưu nhất giúp doanh nghiệp giảm được mức thuế cần nộp đến thấp nhất. Tuy nhiên, Depreciation ảnh hưởng thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp nên có tác động đến báo cáo tài chính, nhưng Depreciation thì không dùng tiền mặt chi trả nên nghiệp vụ này cần có tính minh bạch, trách nhiệm cao, Depreciation chỉ là khoản chi trên sổ sách nên dòng tiền thực tế không bị ảnh hưởng nhiều.

Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Depreciation là gì, cách tính Depreciation và ý nghĩa của Depreciation mang lại. Nghiệp vụ Depreciation có ý nghĩa đặc biệt đối với doanh nghiệp, cần thực hiện có trách nhiệm và minh bạch.